Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania przez Interim PM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Smolki 8/2 ( dalej „Interim PM” ) danych Użytkowników, Serwisu pod adresem https://interimsales.pl, https://interim.pm  (dalej „Serwis”).

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w ramach Serwisu są przetwarzane przez Interim PM , Administratora danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi w treści  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. ( dalej „RODO”). Kontakt z Administratorem może się obywać w formie e-mail iod@interim.pm lub poprzez kontakt telefoniczny
 2. Zakres danych przetwarzanych określa uzupełniony przez Użytkownika formularz kontaktowy, który jest przesyłanych do Interim PM i obejmuje adres poczty elektronicznej, imię i nazwę Użytkownika oraz dodatkowo adres IP komputera. Dane osobowe Użytkowników, za uprzednią zgodą Użytkownika mogą być wykorzystywane do kontaktu z Użytkownikami oraz współdzielone z zewnętrznymi podmiotami, w celu wysyłki newsletterów oraz emisji reklam.
 3. Dane Użytkowników Serwisu będą przetwarzane w celu (a) świadczenia usług drogą elektroniczną b) działań promocyjnych lub marketingowych Interim PM.
 4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres 5 lat, a potem będą usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej podstawy prawnej.
 5. Podstawą prawną przetwarzania w ramach serwisu jest zgoda osoby, której dotyczy przetwarzanie.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania (odbiorcami danych osobowych) są: firma księgowa Interim PM, dostawca hostingu dla Serwisu, firma obsługująca technicznie Serwis, firma obsługująca płatności, firma dostarczająca system CRM. Dane osobowe zgromadzone przez Interim PM mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom, w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. odmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników, w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Użytkowników , za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, zgody Interim PM.
 7. Dane użytkowników Serwisu będą przetwarzane w formie profilowania w tym poprzez profilowanie na podstawie ilości sesji na stronach Użytkowników. Użytkownik będzie mógł złożyć sprzeciw w zakresie profilowania pod adresem iod@interim.pm
 8. Udostępnienie przez Interim PM danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, może nastąpić wyłącznie, za uprzednio wyrażoną zgodą Użytkownika.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu Interim PM, jak i z baz podmiotów, współpracujących z Interim PM, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Interim PM nt. Użytkownika oraz do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu jako wobec podmiotu dopuszczającemu się naruszeń.
 10. Transfer danych osobowych do Państw trzecich będzie się odbywał zgodnie z RODO.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 1. Interim PM w ramach Serwisu stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywają się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika, a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL. W przypadku logowania przez zewnętrzne platformy facebook.com lub google.com oraz twitter.com poziom bezpieczeństwa określa https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation oraz https://privacy.google.com/intl/pl/your-security.html., https://twitter.com/en/privacy.

COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer IP.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) tworzyć listy odbiorców i emitować reklamy dopasowane do ich potrzeb i zainteresowań.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownik, za zgodą Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 7. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, które są tworzone przez zewnętrzne firmy (takie jak AdRoll). Umożliwiają one dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych podczas wizyt na innych witrynach, które są bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej (
  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, o ile taka opcja została wybrana przez Użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, za uprzednią zgoda Użytkownika, wyrażoną poprzez wybór ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik zgodnie z Rozporządzeniem e-Privacy może włączyć zapisywanie Cookies zewnętrznych na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Niewłączenie Cookies zewnętrznych oraz cookies innych niż sesyjne nie może spowodować niedostępności części lub całości funkcji Serwisu dla Użytkownika.